• Półkolonia zimowa ferie 2018

O projekcie

O projekcie

Temat projektu:
Rozwój konkurencyjności szkoły narciarskiej poprzez implementacje innowacyjnej, całorocznej metody świadczenia usługi nauki jazdy na nartach

 • Celem projektu jest zwiększenie potencjału szkoły narciarskiej Ryter-Ski poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i całoroczne ich świadczenie.
 • Wydłużenie okresu świadczenia usług, zwiększy ruch turystyczny i da szansę dla osób, które do tej pory nie korzystały z nauki jazdy na nartach i snowboardzie.
 • Wpłynie to pozytywnie na rozwój miejscowości Rytro a tym samym całej Sądecczyzny. Podmiot będzie wpływał na stymulację ruchu turystycznego świadcząc atrakcyjne i innowacyjne usługi także poza sezonem zimowym.

 

Ryter-Ski, do tej pory świadczył usługi szkolenia narciarskiego w sposób typowy dla szkół narciarskich na polskich stokach. Obecnie pragnie zaoferować usługę o wyższej efektywności szkolenia. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności poprzez poniesienie nakładów inwestycyjnych, co jest ewenementem na rynku usług szkolenia narciarskiego.

Zakupywane urządzenia odznaczają się wysoką innowacyjnością i będzie to ich pierwsza instalacja na terenie Polski. Dzięki nim możliwe jest świadczenie usług innowacyjnych, które skupiają się na szkoleniu narciarskim / snowboardowym w obszarze kontrolowanym, bezpiecznym dla dzieci i osób starszych, gdzie prędkość pracy poszczególnych urządzeń jest zwiększana proporcjonalnie do wzrastających umiejętności adeptów narciarstwa.

Ryter-Ski pragnie poszerzyć swoją ofertę poza okres zimowy. Zakupywane urządzenia mogą funkcjonować w okresie letnim, zwiększając w tym zakresie ofertę produktu turystycznego. Ich dostępność nie będzie uzależniona od warunków pogodowych (trenażer, rotondo). Umożliwią uprawianie sportów zimowych przez cały rok umożliwiając tym samym utrzymywanie sprawności fizycznej.

Usługa szkolenia narciarskiego / snowboardowego ma charakter usługi komplementarnej wobec turystycznej oferty regionu. Jej poszerzenie także o okres letni podnosi możliwości rozwojowe innych uczestników ruchu turystycznego, zwiększając atrakcyjność regionu i otwierając możliwości wypoczynku turystycznego – w tym wypadku wypoczynku aktywnego – dla turystów przebywających na obszarze Sądecczyzny.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU- zakupy inwestycyjne

Wnioskujący dokonał zakupu środków trwałych w okresie od kwietnia 2013 (po podpisaniu umowy dotacji: 05.03.2013 rok). Zakupywane instalacje obejmują:

 • system rotondo- (karuzela Eni Lift) składający się z silnika falownikowego, rdzenia z powieszanymi prowadnicami do uchwytu o długości dla 8 dzieli lub 4 osób dorosłych, z możliwością podpięcia orczyka,
 • wyciąg narciarski o długości 120mb i przewyższeni 30m, bezfundamentowy, mobilny o max przepustowości 750 osób/h
 • system pomiaru czasu i prędkości zjazdowej obejmujący bramki: startową i końcową, siatkę wydzielającą obszar pomiarowy z oznaczeniami start - meta, system wrzutowy monet do sprzedaży impulsowej oraz wyświetlacz wyników przejazdu (czas i prędkość)
 • tablica informacyjna o wymiarach 2x1,5 m,
 • trenażer SKI TRAIN do pozornego ruchu na pochylni – konstrukcja stoku ruchomego, wykorzystująca teorię ruchu względnego do nauki jazdy na nartach na sztucznej płaszczyźnie, pochylnej o regulowanej prędkości pracy.

W okresie od lipca 2013 roku będzie powstawać i pozyskiwać klientów Akademia Narciarstwa. Funkcjonowanie Akademii Narciarstwa w sposób zasadniczy uzupełni ofertę regionalnego produktu turystycznego i będzie rozpoznawalne szczególnie wśród małoletnich adeptów narciarstwa / snowboardu.


Ryter-Ski pragnie realnie wpływać na zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez świadczenie usług o charakterze innowacyjnym tj.:

 • trening i doskonalenie motoryczne jazdy na nartach / snowboardzie
 • indywidualny trening na suchym stoku narciarskim (trenażer narciarki)
 • indywidualny trening na rotondo narciarskim (oferta letnia i zimowa)
 • system pomiaru czasu i prędkości przejazdu
 • tubing (całoroczny)

Głównym zamierzeniem Ryter-Ski jest świadczenie usług poza sezonem zimowym. Dodatkowo, atrakcyjność oferty dla osób małoletnich zostanie podkreślona poprzez system nauki przez aktywność zabawową, gdzie umiejętności i trening narciarski będą elementem szerszej oferty pobytu kolonijnego / półkolonijnego. Wnioskujący będzie świadczył usługi także wobec osób małoletnich odznaczających się kłopotami rozwojowymi: nabytymi / wrodzonymi. Współpraca z opiekunami pozwoli na przygotowanie dedykowanego treningu na śniegu. Wnioskujący pragnie skierować swoją ofertę do osób starszych z zakresu wieku +50 lat, do tej pory nie korzystających z narciarstwa. Ich brak aktywności uwarunkowany jest obawą przed uszkodzeniem struktury kostnej i pogłębiony cywilizacyjnymi obciążeniami zdrowotnymi. Wskazane wyżej rozwiązania techniczne i wprowadzenie innowacyjnego treningu narciarskiego / snowboardowego eliminują naukę jazdy na nartach w formie klasycznej (upadek), pozostawiając narciarzowi możliwość zwiększenie koordynacji nabytych umiejętności już w warunkach naturalnych.

 

INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU

Ryter-Ski do celów realizacji projektu przewiduje zastosowanie innowacji w zakresie:

1. Trening i doskonalenie technik motorycznych jazdy na nartach (etapowe)
Innowacja w skali Polski. Oparta o kształcenie i programowanie pamięci procesowej trenującego w umiejętności konieczne do prawidłowej jazdy na nartach/ snowboardzie przy zastosowaniu system rotonda narciarskiego. Dalsze szkolenie na stoku narciarskim pozwala na doskonalenie umiejętności już nabytych poprzez automatyczne ich wywołanie z pamięci długotrwałej (procesowej).


Zastosowanie etapowania w kształceniu umiejętności narciarskich / snowboardowych pozwala na skrócenie okresu szkolenia, gdzie dostosowanie się do warunków panujących na stoku uwarunkowane jest nieświadomą kompetencją w mimowolnym wykonywaniu czynności koniecznych do utrzymania się na nartach oraz pokonywania stoku narciarskiego. Ze względów na specyfikę operacji pamięciowych w zakresie pamięci ruchowej (proceduralnej) ich realizacji nie jesteśmy świadomi, ale post factum stwierdzamy, że została wykonana pewna reakcja, jako wynik dostosowania się do wymagań środowiska.
Zakup rotonda narciarskiego oraz kształcenie umiejętności dzięki jeździe na nartach /snowboardzie jest realizacją innowacyją w skali Polski.


Brak jest porównywalnego rozwiązania na polskich stokach narciarskich, gdzie typowym rozwiązaniem jest kształcenie umiejętności narciarskich / snowboardowych w oparciu o kompetencje instruktorów, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów inwestycyjnych.


2. System trenażera narciarskiego
Innowacja w skali Polski. Produkcja urządzenia do treningu narciarskiego / snowboardowego została uruchomiona przy wsparciu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013. Jest to pierwsza w Polsce instalacja tego rozwiązania technicznego.


Trenażer to unikalne i nowoczesne urządzenie służące do całorocznego treningu jazdy na nartach / snowboardzie.
Urządzenie oparte jest o konstrukcje stoku ruchomego, którego budowę oparto na teorii ruchu względnego. Trenujący wykonuje dowolne ewolucje narciarskie pozostając w miejscu, a tor zjazdowy stoku przesuwa się z możliwością płynnie regulowanej prędkości. Urządzenie stwarza trenującemu warunki zbliżone do rzeczywistych dając wrażenie prawdziwej jazdy na nartach. Trenujący ma możliwość kontrolowania i odczytywania podstawowych parametrów jazdy takich jak prędkość, czas i długość przejechanej trasy.


Urządzenie to umożliwia wyrobienie wytrzymałości i specyficznej kondycji (uodpornienie na tzw. mrowienie i cierpnięcie mięśni) w czasie jazdy, potrzebnej do uprawiania narciarstwa w rzeczywistych warunkach.
Urządzenie jest niezbędne do nauki jazdy na nartach / snowboardzie zarówno dla dzieci od lat 5, osób dorosłych i osób starszych.


Do treningu narciarstwa alpejskiego (również carvingu) wykorzystuje się uchwyty znajdujące się w przedniej części urządzenia (część niższa) a przesuw bieżni zjazdowej ustawia się w kierunku do góry.


Urządzenie posiada płynną regulację prędkości przesuwu bieżni zjazdowej od 0 do max 30 km/h, aby w zależności od wagi ciała i umiejętności użytkownika możliwe było dostosowanie prędkości jazdy do potrzeb i możliwości trenującego.
Urządzenie spełnia europejskie normy bezpieczeństwa dla urządzeń rehabilitacyjno - treningowych, posiada ponad standardowy system zabezpieczeń polegający na wykorzystaniu fotokomórek wytyczających bezpieczny obszar treningu i jest obsługiwane z trzech niezależnych paneli sterowniczych.


3. System pomiaru czasu i prędkości na stoku narciarskim
Innowacja w skali subregionu. Systemy pomiaru czasu są typowymi systemami stosowanymi przez sportowców. W przypadku Wnioskodawcy system zostanie wykorzystywany do pomiaru czasu prędkości uczestników szkolenia narciarskiego / snowboardowego, gdzie na początku szkolenia oraz na jego końcu możliwe będzie wskazanie stopnia uzyskania zwiększenia umiejętności narciarskich. Na stokach narciarskich subregionu nie są stosowane porównywalne urządzenia dla zastosowań innych niż zawody sportowe.